אתרוגי קלבריה בישראל

מרכז אתרוגי קאלבריה בישראל

 « אתרוגי התקשרות  » 

בהשגחת שלוחי הרבי במילאן, איטליה

הרה״ח ר׳ משה לאזאר שי׳   והרה״ח ר׳ שמואל ראדאל שי׳

שזכו ללקוט אתרוגים עבור הרבי במשך שנים רבות

 אתרוגי אלטיין מובחרים ומהודרים לראשונה בארץ הקודש

היבואן :   ר’ שמעון לחיאני

 שירות ויחס אישי ! מחיר אטרקטיבי ! הנחה לשלוחים !

חסיד ! מקושר ! קונה אתרוגי התקשרות 
0547-456-987 :   להזמנות    

« ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר « 

אתרוגים מהודרים מקאַלאַבּריא

– הנקראים יאַנאָוועֶר –

  בהכשר של התאחדות הרבנים דארהב וקנדה

כמדי שנה בשנה, נסענו ביחד גם השנה לקאלאבריא שבאיטליא, והבאנו

אתרוגים מהודרים שנלקטו על ידינו ובהשגחתנו  ועם עוד משגיח תמידי אשרשם. השגחנו על כל האתרוגים שייקטפו רק מפרי עץ הדר כשר ומהודר
.האתרוגים יפים ומהודרים מאוד, במחירים נוחים

0547-456-987:   להזמנות    

אתרוגים מהודרים ממרוקו

 .אתרוגים מהודרים רק מפרי עץ הדר כשר ומהודר
.האתרוגים יפים ומהודרים מאוד, במחירים נוחים

אתרוגי קלבריה איטליה אתרוגים